Zdraví v souvislostech Archivy - Fit Poradna

Rytmus je život…

Celý text je citován z knihy Hanky Zemanové: Rytmus roku. I proto mám ráda chůzi a pohyb v přírodě. Rytmus si nejčastěji spojujeme s hudbou, tancem, milováním, někdy i s chůzí nebo třeba s poezií. Rytmus je ale především základní přirozenost všeho živého. Je doslova nositelem životní síly. Na celém světě není nic živého, co […]

Číst článek
Práce s energií

Každý živý tvor vyzařuje teplo a energii. Jsme naživu díky energii, která námi neustále probíhá. Tato energie podmiňuje náš zdravotní stav. Zdraví se netýká jen zdraví těla. Duševní zdraví je jeho nedílnou složkou. „Mens sana in corpore sano.“ V každé obtížné situaci existují 2 základní varianty řešení problému: Mám dost energie na to – svoji […]

Číst článek
Zelené potraviny a já

Zelené potraviny (chlorella pyrenoidosa a mladý zelený ječmen) mi poprvé přišly do života před více než deseti lety. V té době jsem si kladla otázku, jak je možné, že přestože dělám pro své zdraví maximum – snažím se zdravě jíst a hýbat se – není to stoprocentní záruka zdraví. Tehdy jsem dostala malý dárek – […]

Číst článek
Slunce a vit. D

V posledních letech se zásadně změnil životní styl člověka. Kdysi většina lidí pracovala na polích, v otevřených prostorech, v lesích či na loukách. Za posledních 50 let jsme si všichni sedli do kanceláří a jsme tam zavření skoro celý den. Denní syntéza vit. D ze slunečního záření je po většinu roku na nulové úrovni. Uvádí […]

Číst článek
O stresu

Článek je pouhým zamyšlením nad tématem stresu. Jako malá jsem stres snášela mnohem a mnohem hůře než jak ho vnímám dnes – jako dospělá žena. Tahle moje zkušenost vypovídá o tom, co se stresem souvisí. Že máme každý z nás onu míru toho, co zvládáme, umístěnou někde jinde. Při stresové zátěži, a je svým způsobem […]

Číst článek
Vztah: já a moje tělo

„Většina lidí považuje svět hmoty a tím pádem fyzické tělo za jedinou skutečnost – protože pouze tu mohou vnímat skrze fyzické smysly a chápat racionální myslí.“ Lidské tělo je mnohem citlivějším stvořením než je viditelné lidským okem a měřitelné tělesnými analyzátory. Článek je zamyšlením nad tématem vztahu k vlastnímu tělu – v kontextu širších souvislostí. […]

Číst článek
O vodě

„Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout…..“ (skupina Jelen: píseň Klidná jako voda) Historie symbolu vody jako stvořitelky je dlouhá a rozmanitá. Voda je základ všeho. Je jednou z nejdůležitějších a nejrozšířenějších sloučenin v přírodě. Pro všechny živé organismy je voda nepostradatelnou složkou jejich těl. […]

Číst článek
ŽENY a ALKOHOL

Tento článek není souhrnem vědeckých studií ani zdravotních doporučení, ale pouhým zamyšlením nad tématem, které se nás často týká…. Alkohol vyráběli lidé odjakživa. Není nutné dělat z něj démona. Je ale dobré o něm něco vědět. 1) Ženy/muži a alkohol „Navzdory tomu, že ženy obvykle začínají konzumovat alkohol později než muži a i přesto, že […]

Číst článek
RELAXACE, druhá část

„Dobrá rozhodnutí vycházejí ze zkušeností a zkušenosti vycházejí ze špatných rozhodnutí.“ V prvním článku o relaxaci jsem psala o tom, jak dobíjet baterky a doplňovat energii, kterou disponujeme. Řešením je být v kontaktu sám se sebou, se svým tělem, s dechem, s tím, co máme rádi, co nás baví a co nás nabíjí. Co máme […]

Číst článek
SYNERGIE

Synergií označujeme situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než součet účinků jednotlivých složek. Jde o pozoruhodnou spolupráci několik faktorů, která je v běžných pokusech zaměřených pouze na jednu proměnnou nezměřitelná. Synergie se projevuje jak v negativním, tak i v pozitivním smyslu. Synergie je jedním ze základních stavebních kamenů přírodní medicíny. Samotná akupunktura […]

Číst článek
RELAXACE

„Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“ (Seneca, římský filozof) Relaxace je stav, kdy se v lidském těle uvolňuje svalové a psychické napětí. Relaxovat můžeme nejjednodušším způsobem tím, že se pravidelně věnujeme činnosti, která nás baví a která je pro nás velmi příjemná. Tím dochází ke zmírnění stresu a únavy. Někdo relaxuje pobytem venku v […]

Číst článek
O POHYBU „trochu jinak“

„Kdo nejde vpřed, jde vzad: neexistuje nehybný stav.“ (Vissarion Grigorjevič Bělinskij)      O pohybu a jeho pozitivních účincích toho bylo napsáno hodně. Víme, že pokud chceme být zdraví, pohyb potřebujeme. Pojďme se na pohyb podívat trochu jinak….     Dle Wikipedie je pohyb: označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo […]

Číst článek