OBEZITA u dětí - Fit Poradna

Člověk se od okolní přírody odlišuje především tím, že je schopen aktivně měnit prostředí, ve kterém se vyskytuje.

Obezita je typické civilizační onemocnění rozvinutých světových ekonomik. Podkladem nadváhy je přirozená tendence vytvářet v tukové tkáni energetickou rezervu. Při obezitě tato rezerva stoupne nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví.

Zdravý životní styl a výživové návyky se budují již od útlého dětství, ale pouze celá rodina může měnit postoje a způsob životního stylu, kterým se dá předejít vývoji nevhodných stravovacích zvyklostí a celkově nesprávnému vztahu k jídlu.

Hlavní metodou léčby dětské obezity je dlouhodobá individuální kognitivně-behaviorální terapie, která zahrnuje celou rodinnou jednotku. Dietoterapie a fyzioterapie mají pomocný význam.

CO MŮŽE OVLIVNIT VZNIK OBEZITY U DĚTÍ?

 1. Zdraví těhotné ženy včetně její výživy, v prenatálním období vývoje.
 2. Kojení/nekojení, v postnatálním období vývoje.
 3. Mikrobiální střevní flóra, ovlivněná již samotným typem porodu.
 4. Regulační schopnosti organismu zachovat homeostázu (regulace příjmu potravy ve vztahu k energetickému výdeji).
 5. Pití slazených nápojů. Právě slazené nápoje se kromě mnoha dalších faktorů negativně podílí na narušení zmíněné homeostázy.
 6. Vynechání snídaně. Při vynechání snídaně je nejvýkonnější část dne kryta energetickým dluhem ze zásobního metabolismu, který se následně doplňuje v podvečerním čase fyzicky neaktivního období.
 7. Obezitogenní prostředí!!! V každém jednotlivém případě hraje významnou roli. Co všechno sem patří?

Rodina, zejména životní styl rodiny. V každé fázi znamená rodina pro dítě psychickou, sociální a materiální podporu.

Zkrácení délky spánku (za posledních 50 let v průměru o 1,5-2 hodiny), je nepřímo úměrné nárůstu BMI.

Eliminace půstu ze stravovacích návyků, plnící funkci „otužování organismu“.

Vyřazení chůze jako hlavního zdroje pohybu.

Obavy rodičů o bezpečnost dětí (vedoucí často k izolaci dětí doma).

Velkovýroba potravin, vliv reklamy a potravinářských technologií (zvyšujících senzorickou kvalitu potravin).

OBECNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

 1. Pravidelnost ve stravě
 2. Snídaně
 3. Nejíst u televize, počítače
 4. Omezit přílohy, navýšit oblohy
 5. Pít nesladké tekutiny
 6. Pochutiny a druhotně zpracované potraviny jíst minimálně
 7. Chodit denně pěšky, hýbat se
 8. Čas trávený u televize a počítače omezit na max. 2 hodiny
 9. Denně spát 7-8 hodin

PREVENCE NA ÚROVNI RODINY

Jen dobře poučení rodiče mohou správně nastavit rodinná výživová pravidla a být vzorem pro dítě samotné. Kromě výživového vzoru je rodina i pohybovým vzorem, hlavně pro děti mladších věkových kategorií. V případě, že rodina tráví pravidelně víkend nějakou sportovní aktivitou, dělá dítě to samé. Naopak, pokud je víkend naplněn celodenním pobytem v nákupních centrech, dítě opět dělá to, co jeho rodiče.

PREVENCE NA ÚROVNI KOMUNIT

Preventivní programy na celospolečenské úrovni se neosvědčují a přes vysokou nákladovost vykazují nízkou efektivitu. Významě vyšší efektivitu vykazují při zacílení na konkrétní skupinu (např. ve věku: 6 měsíců-2 roky, 4-6 let, mladší školní věk).

V rané adolescenci může být nevhodné řešit prevenci obezity, neb obezita je již v populaci plně rozvinuta a pro senzitivní jedince (zejména děvčata) může být spouštěčem rozvoje poruch příjmu potravy. V tomto období lze doporučit pouze prevenci na úrovni zdravého životního stylu.

(17.10.2019, Zdroj: Praktická dětská obezitologie, Zlatko Marinov, Dalibor Pastucha a kolektiv)