RELAXACE, druhá část - Fit Poradna

Dobrá rozhodnutí vycházejí ze zkušeností a zkušenosti vycházejí ze špatných rozhodnutí.“

V prvním článku o relaxaci jsem psala o tom, jak dobíjet baterky a doplňovat energii, kterou disponujeme. Řešením je být v kontaktu sám se sebou, se svým tělem, s dechem, s tím, co máme rádi, co nás baví a co nás nabíjí.

Co máme dělat tehdy, kdy nám běžná doporučení nepomáhají a vybíjení je silnější než nabíjení? Když jedeme „na dluh“ delší dobu?

Máme několik možností:

1) Podívat se na to, co se nám „to“ děje…

Je nutné zastavit (vystoupit z běžného programu) – na půl dne, na celý den nebo na pár dní a uvědomit si:

 • kdo jsem (nejen navenek, ale i uvnitř)

 • jak se cítím a jestli vůbec ještě něco cítím….

 • co mi chybí, po čem se mi stýská (třeba i nějaká moje vlastnost, kterou jsem dřív měl/měla)

 • co (nebo kdo) mě vyčerpává

 • co mě unavuje

 • na co nemám dostatek sil

 • v jaké činnosti (nebo vlastnosti) už nedokážu pokračovat

To, co nás vyčerpává, může být cokoli:

….naše minulost, naše současnost, negativní emoce naše nebo našich blízkých, lidé v našem okolí, naše požadavky na sebe samotné, na výkon, naše vzorce chování, naše vlastnosti (třeba i nějaké dobré) a další…

Je toho hodně, co nás může vyčerpávat a je dobré, o tom vědět.

Uvědomění si vlastní reality je prvním krůčkem k dalšímu řešení. Pokud něco takového naleznete, zkuste si uvědomit, proč jste to dříve potřeboval/potřebovala a zkuste to „pustit“…..

Existují 2 základní varianty řešení:

 • mám dost energie na to, abych problém řešil/řešila

 • teď nemám dostatek energie na řešení problému
  (musím situaci přijmout takovou, jaká je a zaměřit se na navýšení vlastní energie)

2) Můžeme vyhledat odborníka

Pokud víte, že je řešení momentálně nad vaše síly, jděte „na jistotu“. Najděte si někoho, kdo vám podle toho, co vás trápí/vysiluje, pomůže (psychologa, terapeuta, kouče, maséra, výživového poradce, kartářku atd.). Jděte k někomu, komu věříte a kdo dělá svoji práci dobře.

3) Něco změníme

Udělejte změnu! Ne z nudy, ne z rozmaru, ale proto, že „stejně“ pokračovat nedokážete. Udělejte změnu toho, co vás vyčerpává. Proto, abyste neskončili vyhořením, alkoholismem, na antidepresivech, v depresi, agresi a podobně.

To znamená: nečekat, ale udělat něco okamžitě! Něco, co možná postrádá veškerou logiku, ale o čem víme, že to potřebujeme. Třeba jen pro další posun….

I chybný krok, je krok. A krok – je posun z místa.

Jasně, že k poslednímu řešení přistupujeme až tehdy, kdy všechno ostatní selže. Kdy už nevidíme jinou možnost, než tu „kamenitou“ cestu před námi……

Existují složitější řešení, ale pokud to máte složitější, jeden článek vám nepomůže…….spíš praxe! Tzn. práce na sobě.

Hodně síly, hodně štěstí!

(Š.Hajská, 12.8.2019)