Střípky z cest, 8. - sounáležitost - Fit Poradna
Pohled na Zebín při západu slunce, březen 2023

Článek není odborným textem, je úvodem k jednomu z mnoha témat, které mám ráda.

Článek je malým střípkem z mnohem většího obrazu….

Legenda o červené niti říká, že existuje červená nehmatatelná niť osudu, spojující dvě duše, které mají být spolu. Navzdory místu, času a okolnostem. Nikdo a nic nemůže přerušit tuto neviditelnou niť mezi dvěma lidmi. Dříve nebo později se ti, kdo se mají setkat, setkají, sjednotí a budou spolu.

A jak už to u legend bývá, má vícero různých výkladů…..

1.ledna 2021 jsem namalovala obraz (dle předlohy), který jsem nazvala Sounáležitost. Je na něm 7 různobarevných žen, vzájemně se držících a stojících v kruhu. Jsou propojené se sebou navzájem, krajinou i hvězdami a nebem. Obraz popisuje sounáležitost – jak ji vnímám dnes – lépe než slova…..

Co je to sounáležitost?

Sounáležitost nám říká: Co ke mně patří, to ke mně patří a není možné to odestát.

Jak je to s tím osudem?

Kdo tká onu červenou niť?

Tvoříme ji my sami?

To jsou otázky přímo pohádkové…..

Možná na ně znáte odpověď lépe……

Možná dobře víte, zda či s kým jste onou červenou nití spojeni…..

Ať je to jakkoli, láska nás přesahuje a bourá pomyslné hranice – mezi námi.

A tak se onou červenou nití ráda nechám vést. A budu příst spolu s ní vlastní niť……

Neboť tvořivost k nám ženám patří.

A za to děkuji. ❤️

Foceno v Prachovských skalách, foto: Z. Novotný

(27.3.2023, Š.Hajská)