Střípky z cest, 3. - síla - Fit Poradna

Musíte si statečně vzít zpátky svoji sílu a odvážně snít, vědomi si své cesty nekonečnem.“

( z knihy Odvážné snění od Alberta Villolda)

Za více než 10 práce výživové poradkyně si uvědomuji, že mne vždy nejvíce bavila práce s těmi, kteří mají ve své povaze zastoupen element ohně.

Se slunečním světlem v zádech…

Lidé s vrozenou konstitucí ohně jsou díky své přirozenosti aktivní a pracovití. K tomu, aby byli schopni jednat umírněně, potřebují klid země a jemnocit vzduchu.

Jejich životním úkolem je nalezení středu mezi odpočinkem a činorodostí a zachování si čisté hlavy.

Jsou velmi temperamentní a ostatní mohou snadno přehlédnout, že jsou i citliví.

Díky těmto kvalitám je pitta rozenou vůdčí osobností. Přijímá každou výzvu, ať se jedná o expedici na Mount Everest nebo o vedoucí pozici. Její oheň proměňuje s odvahou a vášní zdánlivé překážky v šance. Tam, kde to druzí vzdávají, uplatňuje pitta svoji ctižádost. Je perfekcionalista a usiluje o maximální výkon, ale také ho očekává od ostatních.

Z knihy o čakrách

Polévka z pečené máslové dýně, s jedlými květy a drceným lněným semínkem

Oheň znamená světlo, teplo, energii a aktivitu, na duchovní rovině také očistu. Solární čakra představuje naše Slunce, naše silové centrum. Tady vstupujeme do aktivního vztahu s ostatními lidmi. Je to oblast, ze které proudí naše emocionální energie. Z tohoto centra jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie, antipatie, a stejně tak schopnost vytvářet pevné citové vazby.

Důležitým úkolem třetí čakry je pročišťovat a povznášet pudy a přání nižších čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvůrí energii a stejně tak i zhmotňovat duchovní hojnost vyšších čaker v materiálním světě, a tím dosahovat na všech úrovních co nejvyššího naplnění v životě.

Solární čakra je v přímém spojení s astrálním tělem, které bývá označováno také jako tělo přání či touhy a které je nositelem našich emocí. Vitální podněty, přání a pocity nižších čaker se zde třídí, zpracovávají a přitom transformují ve vyšší energii, a následně jsou společně s energiemi vyšších čaker využívány k vědomému utváření našeho života.

Pozitivní přístup k životu a smyslová integrace pocitů, přání a našich životních zkušeností vede k tomu, že se třetí čakra uvolňuje a otevírá a do našeho nitra proniká stále více světla, které čím dál intenzivněji rozjasňuje náš život a svět.

S narůstající integrací a vnitřní celistvostí se postupně proměňuje žluté světlo v nás ve zlaté světlo moudrosti a hojnosti.

Proč o tom píšu?

Pracuji se ženami i s muži.

Obzvláště pro ženy s vysokou pittou je velmi obtížné přiznat si svoji přirozenou ženskou sílu a přijmout ji.

Přeji všem těmto ženám přijetí jejich daru a jejich mužům vděčnost a pokoru k tomu, jaké tyto ženy jsou….

foto: Hana Kalvachová, foceno na statku Ledkov

(Zveřejněno 15.6.2022, Š.Hajská, Použité zdroje: Jutta Mattausch, Ájurvéda, cesta k harmonii a vitalitě + Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski, Základní kniha o čakrách)