Střípky z cest, 5. - sdílení - Fit Poradna

Cokoli nedokážeš pojmenovat, neovládáš to.“

Když jsem procházela obdobím, kdy mi bylo těžko, nedokázala jsem o tom mluvit…..

A tak jsem začala s malováním obrázků a psaním receptů.

Z knihy o čakrách:

Foceno na rozhledně ve městě Králíky

V krční čakře se nachází centrum lidské vyjadřovací schopnosti, komunikace a inspirace. Pátá čakra vytváří důležité spojení spodních čaker s energetickými centry hlavy. Slouží jako most mezi našim myšlením a pocity, mezi našimi podněty a reakcemi na ně a zároveň předává obsahy všech čaker do vnějšího světa. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije, náš smích, náš pláč, naše pocity lásky a radosti, stejně jako pocity strachu a zlosti, naše záměry a přání, naše představy, poznatky a naše vnímání vnitřního světa.

Komunikace našeho vnitřního života s vnějším prostředím probíhá převážně formou mluveného slova, ale také pomocí našich gest a mimiky, tvůrčím vyjadřováním, jako je například hudba, výtvarné umění, divadlo, tanec a další. Kreativita se v krční čakře spojuje s energiemi ostatních čaker a formující síla éteru jí dává určitou podobu, již pak ve vnějším světě předáváme dál.

Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme skrze pátou čakru především schopnost sebereflexe.

Předpokladem umění sebereflexe je určitý vnitřní odstup.

Nejhlubšího poznání se nám dostane, když se doširoka otevřeme jako nekonečný prostor, jako širá obloha, když se zastavíme a budeme naslouchat vnitřnímu a vnějšímu prostoru.

Výhled na klášter Hedeč

Vnitřní komunikace:

Existuje celá řada technik, jak se na sebe můžeme napojit. Mám několik výcviků na to – např. na komunikaci s tělem skrz emoce. Tím nejdůležitějším výcvikem je ale vždy praxe. A důležitým předpokladem je – „zastavení se“.

Vnější komunikace:

Sdílená starost je poloviční.

Sdílená radost se násobí. Pokud je sdílíme s těmi, kteří nás mají rádi.

Vybírejme, s kým svoji radost sdílíme….

Závěrem:

Komunikaci je možné se naučit.

Také se to učím….

Komunikace nás spojuje i rozděluje.

Rozhoduje náš úhel pohledu na ni.

A my jsme ti, kdo to mohou změnit…..

Kdysi jsem dostala jednu moudrou radu:

Nehledej to, co vás rozděluje, ale hledej to, co vás spojuje.“

Děkuji za ni.

Králíky, začátek letních prázdnin 2022

(8.7.2022, Š.Hajská, Použité zdroje: Shalila Sharamon, Bodo J.Baginski – Základní kniha o čakrách)