Střípky z cest,1. - sebedůvěra - Fit Poradna

„Každá žena, která uzdraví samu sebe, pomůže uzdravit všechny ženy, které přišly před ní a všechny, které přijdou po ní.“ (Christiane Northrupová)

Na jednom z mých oblíbených míst v Českém ráji.

Až do 40-i let se mi dařilo vše, na co jsem sáhla….

Měla jsem dobrého manžela, rodinu, práci, byt ve městě a chalupu na krásném místě v Českém ráji.

A tak jsem postupně přicházela o to, co jsem měla, abych hledala něco jiného – samu sebe.

Článek není souborem vědeckých poznání. Nejsem vystudovaná psycholožka. Je mým dnešním úhlem pohledu na jedno z mnoha témat, se kterými se setkávám ve svém životě i v praxi výživové poradkyně. Zítra může být moje poznání zase o kousek dál.

Postupně budu přinášet další a další střípky z cest….

Cesta jabloňovou alejí

Někdy ve věku mezi 35-45 lety procházíme my ženy něčím, čemu se říká krize středního věku. Ocitáme se v polovině své cesty a tak nastává čas na bilancování našich životních úspěchů a neúspěchů. Je řada témat, které právě v tomto období řešíme a která tvoří důležité pilíře našich životů.

Jaká témata to jsou?

  • partnerství
  • mateřství
  • práce
  • naše vztahy
  • uvědomění si sama sebe

Partnerství je jedním z témat, které je pro nás velmi důležité.

Je to téma, kvůli kterému nejčastěji vyhledáváme odbornou pomoc. V období krize středního věku dochází k rozpadu či potvrzení stávajících partnerství.

Pokud dochází k rozpadu dlouhotrvajícího partnerství, rozpadne se často spolu s ním i naše důvěra v sebe samotné. Přijmout samu sebe – se všemi svými vlastnostmi, se všemi úspěchy a pády a s důvěrou, že zvládnu vše, co mi do života přichází, vyžaduje odvahu. Ať už nám do života přichází cokoli, otevřenost a přijetí – je to, co nám odemyká naši cestu.

Otužování v Pelíšku na Velký pátek 2022

Cokoli, co chceme najít kolem sebe, nejprve potřebujeme objevit samy v sobě. Ztratíme-li důvěru v sebe, může nám nějakou dobu trvat, než ji znovu nalezneme….

Co nás v tom může podpořit?

Uvědomění si toho, že věci jsou právě takové, jaké mají být.

Sebedůvěra a důvěra spolu souvisí a patří k základním životním tématům. Jako kterákoli rostlina čerpá energii od kořenů – i my potřebujeme zdravé kořeny = sebedůvěru – k tomu, abychom mohli zdravě růst.

Dokud nejsou zdravé kořeny, neproudí energie tak, jak má…..

Čím má být vyšší naše vědomí – tím zdravější a silnější kořeny potřebujeme.

(15.5.2022, Š.Hajská)