SYNERGIE - Fit Poradna

Synergií označujeme situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než součet účinků jednotlivých složek.

Jde o pozoruhodnou spolupráci několik faktorů, která je v běžných pokusech zaměřených pouze na jednu proměnnou nezměřitelná.

Synergie se projevuje jak v negativním, tak i v pozitivním smyslu. Synergie je jedním ze základních stavebních kamenů přírodní medicíny. Samotná akupunktura ucha závislost nevyléčí. Zkombinujeme-li ji s dalšími léčebnými postupy, má výborné výsledky zejména na snižování abstinenčních příznaků. Přírodní medicína pracuje na principu synergie. Když zkoumáme vitaminy jednotlivě v neutrálním prostředí, nedostaneme výsledky, které plně odrážejí fungování látky, která se v přírodě objevuje v kombinaci s dalšími prvky. „Vitaminy jsou jako basketbaloví hráči – hvězdy vyhrají mistrovství pouze v týmu.“ (citace z knihy J. Bowdena: S pomocí přírody k dokonalému zdraví)

Co si z toho máme uvědomit? U různých lidí může mít mnoho různých příčin stejný výsledek – stejné obtíže. Je to jako rovnice o více neznámých. Často mívá několik stejných proměnných, ale neznamená to, že všechny proměnné ve všech rovnicích jsou si rovny. Čím více neznámých určíme, tím roste pravděpodobnost správného výsledku. Zásadní vliv na rychlost spočítání příkladu má naše „vědomé“ rozhodnutí, že ho chceme spočítat (že ty obtíže, které máme, mít nechceme). Aneb jak se říká: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“

A teď se znovu vrátím k té synergii. Není reálné, spočítat všechny neznámé v jeden okamžik. Přirovnám to ke startu letadla. Není možné okamžitě vzlétnout – je potřeba plynule nabrat tu správnou rychlost. Začněte tedy s jednou neznámou a postupně objevujte ty další. Do té doby, než spočítáte výsledek (doberete se k cíli). Zamilujte si „cestu k cíli“!!!

(20.7.2019, Š.Hajská)