Výživové poradenství - Fit Poradna

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ DŘÍVE A DNES:

Dříve bylo hlavní součástí práce výživového poradce sestavení jídelníčku. Dnes je poradenství častěji vedeno formou koučování, kdy vás poradce postupně naučí vhodně se stravovat. Po dobu spolupráce vás vede. Proces by měl být více vědomý – víte, proč změny děláte a lépe udržitelný (je tam jistá míra variability). Každý z nás je trochu jiný a někteří potřebují přesný návod (jídelníček). Na druhou stranu někteří poradci dnes pracují bez toho, aby vám přesný jídelníček sestavili a neznamená to, že je to špatně.

Pokud tedy z nějakých důvodů potřebujete přesný jídelníček, je dobré si ho nechat sestavit. A vědět, jak ho máte používat. I přesto je důležitá následující spolupráce s vaším poradcem. Až praxe ukáže, zda je navržené stravování funkční a zda nejsou další okolnosti, které ovlivňují vaše výsledky. K tomu slouží tělesné diagnostiky, měření a konzultace, aby váš poradce zhodnotil, zda je vše v pořádku.

Dnes je moderní výživové poradenství prostřednictvím sociálních sítí, bez osobního kontaktu. Tato spolupráce vyžaduje zkušenosti, znalosti, ale i empatii a intuici, neboť pokud jste spolu s poradcem v osobním kontaktu, velkou část informací si předáváte i neverbálně.

Výživové poradenství je v současnosti živností volnou. Přestože již byl schválen Hodnotící standard a možnost profesní kvalifikace zkouškou u autorizované osoby a kroky Aliance výživových poradců ČR směřují k tomu, aby výživové poradenství bylo v naší zemi činností vázanou, není tato zkouška zatím povinná pro všechny výživové poradce.

Pokud vás tohle téma zajímá a chcete se dozvědět více, najdete informace na stránkách této organizace: https://aliancevyziva.cz/

(Š.Hajská, 12.2.2020)