Konzultace - Fit Poradna

Konzultaci je možné absolvovat jednorázově i opakovaně. Délka konzultace je 60 minut (max.). Je možné ji absolvovat na poradně nebo prostřednictvím videohovoru. Přes letní sezonu nabízím možnost konzultace venku v přírodě. Konzultace venku je zaměřená na vás a váš životní styl v širších souvislostech – nikoli na čísla z diagnostiky. Je určena těm, kteří potřebují pracovat se změnami ve svém životě jinými technikami a klientům, kteří chtějí konzultaci spojit s pohybem.

Co vás čeká?

  • před samotnou konzultací si domluvíme způsob, čas a místo konzultace
  • tělesná diagnostika probíhá na přístroji InBody
  • na poradně vyplníte souhlas se zpracováním osobních údajů
  • probereme naměřené hodnoty z diagnostiky
  • pokud jsme venku – probereme stručně to, co vás přivádí
  • budeme mluvit o tom, jak jíte, jaký máte životní styl a co vnímáte jako „problém“
  • poskytnu vám jiný pohled na vaši situaci a možnosti řešení skrze výživu a pohyb
  • v případě konzultace venku se můžeme věnovat vašemu tématu v širších souvislostech
  • v případě, že máte zájem o další spolupráci – si domluvíme cíl, cenu, formu úhrady a další termín