Konzultace - Fit Poradna

Konzultaci je možné absolvovat jednorázově i opakovaně. Délka konzultace je 60 minut (max.). Konzultaci je v případě potřeby možné absolvovat i mimo poradnu (u Vás doma).

Konzultace probíhá takto:

  • zeptám se, co Vás přivádí a co Vás zajímá
  • vyplníte souhlas se zpracováním osobních údajů
  • provedeme Vaši tělesnou diagnostiku na přístroji InBody
  • zhodnotím Vaše naměřené hodnoty
  • budeme mluvit o stávajícím způsobu stravování, o zdravotním stavu a o tom, co Vás zajímá
  • v případě Vašeho zájmu Vám doporučím malé změny a zmíním je už během konzultace
  • doporučím Vám vhodné služby z nabídky Fit poradny
  • v případě další spolupráce – si stanovíme společný cíl, cenu a formu úhrady za objednané služby